Ładowanie...

ORION Test Systems & Automation

Your global source for test and assembly solutions

Product Validation (PV)Do czego służy tester PV (ang.: Product Validation - atestacja produktu)?

  • Testuje prawidłowość działania produktu i procesu produkcyjnego poprzez pobieranie próbek gotowych elementów.
  • Niezawodność produktu jest testowana za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych, podczas ciągłego oddziaływania szerokiej gamy bodźców zewnętrznych w warunkach skrajnych temperatur i wibracji.

 

Do czego służy tester DV (ang.: Design Validation - atestacja projektu)?

  • Poprzez serię testów mechaniczno-elektrycznych weryfikuje zgodność założeń projektowych z produktem końcowym.
  • Ma na celu sprawdzenie możliwości produktu we wczesnym stadium rozwoju.

 

W jaki sposób projektujemy i budujemy testery Orion Test Systems?

Stosujemy dwa różne sposoby projektowania testerów PV i DV. Zależnie od Państwa życzenia możemy wybrać jedną z tych metod lub ich kombinację: Design Validation (DV)

  • Wykorzystanie urządzeń pomiarowo-sterujących z katalogów firm tj. Measurement Computing®, IOtech®, National Instruments®, Keithley®, Keysight®, itp., w połączeniu z PC sterującym testerem. To rozwiązanie pozwala na szybkie wdrożenie procesu projektowego. Korzyścią jest szeroka gama łatwo dostępnych produktów.
  • Systemy kontrolno-pomiarowe z wykorzystaniem naszego produktu CANMETER® Real-Time Test System. To rozwiązanie wykorzystuje dedykowane płytki PCB dla każdego rodzaju testowanego produktu, tworząc matrycę testującą. Każdy moduł komunikuje się z kontrolerem PC używając magistrali CAN w celu przekazania danych do zapisu oraz interfejsu użytkownika. Korzyścią takiego rozwiązania jest ulepszona synchronizacja, bardzo niskie opóźnienia, wysoka skalowalność oraz minimum okablowania.

 

Copyright 2014 Orion Test. All rights reserved.